ร่วมงานกับเราประกาศรับสมัครงาน

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด เราขยายธุรกิจ & เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานของเรา... กำลังรอคนที่มีคุณภาพเช่นคุณอยู่... เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พนักงานช่างยนต์(ระบบไฟ + แอร์รถยนต์)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. ระดับการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขา ช่างยนต์,แอร์,ไฟฟ้า
3. ต้องมีประสบการณ์ 2-3 ปี
4. ยานพาหนะ : รถจักยานยนต์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์รถยนต์และงานซ่อมบำรุงรถยนต์
- เคยผ่านการทำงานระบบแอร์และไฟฟ้ารถยนต์ได้เป็นอย่างดี
- เช็คระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ภายในรถยนต์
- มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและรู้หน้าที่ของตนเอง

2. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 27-35 ปี
2. ระดับการศึกษา ปวช. – ปวส.
3. ต้องมีประสบการณ์ 2-3 ปี
4. ยานพาหนะ : รถจักยานยนต์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลและติดตามบัญชีกับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดตั้งแต่ 1 - 2 งวด
- ให้คำแนะนำและบริการพร้อมทั้งแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่างวดค้างชำระให้กับลูกค้า
- เสนอแนวทางการชำระค่างวด เพื่อให้สถานะกลับเป็นปกติ

3. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 27-35 ปี
2. ระดับการศึกษา ปวช. – ปวส.
3. ต้องมีประสบการณ์ 2-3 ปี
4. ยานพาหนะ : รถจักยานยนต์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- QC รถยนต์ก่อนขาย รถขายหน้าเต็นท์ รถคู่ค้าและรถจัด
- หาข้อมูลราคาตลาดของรถแท็กซี่แต่ละรุ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดฐานราคาประเมิน
- เช็คข้อมูลคู่แข่งเพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาด
- ควบคุมการทำงานทุกด้านของพนักงานขายให้คำปรึกษาชี้แนะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับ
พนักงานขายและรายงานให้หัวหน้าทราบ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

4. Sales สุวินทวงศ์ (ตรงข้ามไปรษณีย์มีนบุรี)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 -40 ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
3. ต้องมีประสบการณ์ 1-2 ปี
4. ยานพาหนะ : รถจักยานยนต์, รถยนต์ & มีใบขับขี่รถยนต์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ต้อนรับลูกค้าพรีเซ้นต์ขายรถ & ปิดจบการขาย
- พิจารณาเครดิตเบื้องต้น
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อเช่าซื้อและการผ่อนชำระ
- ประสานฝ่ายสินเชื่อจนสัญญาผ่านและให้ลูกค้าเซ็นสัญญา
- โฆษณาประชาสัมพันธ์และทำการตลาด/ออกบูธ กิจกรรม (ใช้สื่อ Social Network)

5. บังคับคดี
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตและหรือมีใบอนุญาตทนายความ
3. ต้องมีประสบการณ์ 3 ปี
4. ยานพาหนะ : รถจักยานยนต์, รถยนต์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สืบทรัพย์ลูกหนี้ จากข้อมูลเอกสารที่มีอยู่และลงพื้นที่เพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับภูมิลำเนา สถานะ อาชีพ รายได้และทรัพย์สินที่อาจบังคับคดีได้
- สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องบังคับคดี
ผ่อนชำระ ปิดจบบัญชี แขวนหรือจำหน่ายบัญชี
- เป็นพยานผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในคดีต่างๆทั้งในกทม. ปริมณฑล และตจว.
- การตั้งเรื่องยึด อายัด ลงพื้นที่นำยึด นำขายทอดตลาด การตรวจรับรองความ
ถูกต้องของบัญชีรับ-จ่ายเงินรับเงินส่วนได้และค่าใช้จ่ายคงเหลือ ไกล่เกลี่ยและติดตาม
ขับเคลื่อนงานบังคับคดี

6. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 35-50 ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท
3. ต้องมีประสบการณ์ 5 ปี
4. ยานพาหนะ : รถยนต์
5. หน้าที่ความรับผิดชอบบริหารจัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HRM&HRD)
- Recuite
- ระบบเงินเดือนและบริหารค่าตอบแทน
- สวัสดิการและผลประโยชน์
- Time Attendance
- กฎระเบียบ วินัย และการลงโทษทางวินัย
- แรงงานสัมพันธ์
- Training และพัฒนาบุคลากร
- งานธุรการ Admin ที่เกี่ยวข้อง
- ทุกส่วนงานมีหัวหน้าดูแล ส่วนผู้จัดการควบคุมนโยบายและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน
และเป้าหมายที่องค์กรวางไว้


สวัสดิการบริษัท

บริษัทฯ มีสวัสดิการมากมาย

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม
- โบนัส/ปรับเงินเดือน/เลื่อนตำแหน่ง
- ชุดยูนิฟอร์ม/PA/อบรมพัฒนาความสามารถ
- ท่องเที่ยวใน + ต่างประเทศ/จัดเลี้ยงสังสรรค์/walk rally + กีฬาสี ฯลฯ

สำนักงานใหญ่ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

ศูนย์บริการอื่น ๆ เปิดทำการวันจันทร์ - เสาร์ (sale ได้หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

สนใจติดต่อด่วน

โทร. 091-7735776
หรือ 0-2613-9040 ต่อ 121

ทีมงาน HR (คุณสกุณา/คุณสมใจ/คุณเพ็ญพิชญา)

ติดต่อเรา

 

Scroll Up