ร่วมงานกับเราประกาศรับสมัครงาน

บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด เราขยายธุรกิจ & เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมงานของเรา... กำลังรอคนที่มีคุณภาพเช่นคุณอยู่... เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง CFO (Chief Financial Officer)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ชาย อายุ 35 - 50 ปี
- ปริญญาโท สาขาบัญชี การเงิน
- มีประสบการณ์เคยเป็น CFO ธุรกิจประเภทสถาบันการเงิน/non-bank / leasing
หรือธุรกิจใกล้เคียง มาก่อนอย่างน้อย 3 ปี - มีภาวะผู้นำ
- มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ
- วางแผนและวางกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ
- สามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ
และรวมถึงการลงทุน หรือร่วมทุนในโครงการการต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
- หากเคยนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็กรณีพิเศษ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

2. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานรถบรรทุก
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- อายุ 30-45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านซื้อ–ขาย ให้เช่าซื้อรถบรรทุก 2 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ได้
- มีทักษะด้านการขาย และโน้มน้าวลูกค้า
- มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น คิดแผนการตลาด โปรโมชั่น โปรโมท ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
- มีความรู้เรื่องรถบรรทุก ทั้งการประเมินสภาพรถและฐานราคารถ
- วิเคราะห์เครดิตเบื้องต้นได้
- มี Connection ในการนำเสนอขาย , สามารถวางแผนการตลาดได้
- เก็บข้อมูลคู่แข่ง วิเคราะห์ตลาดรถ ประเมินราคารถ ตรวจสภาพรถ และรู้ราคาอะไหล่รถบรรทุก
- มีทักษะด้าน Social Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งที่รับสมัคร (ด่วน)

3. ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
เงินเดือน 70,000 ขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ป.ตรี - โท สาขาการเงิน-บัญชี
- มีประสบการณ์ในสายงานการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
- จัดทำงบประมาณประจำปี และวิเคราะห์การใช้งบประมาณของแต่ละฝ่ายเพื่อควบคุมรายจ่าย
- จัดทำและควบคุมงบกระแสเงินสด รักษาสภาพคล่องทางการเงิน
- ขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและสามารถเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์บริษัทฯได้
- วางแผนและควบคุมการตั้งเบิกเงินกู้ต่างๆ
- ตรวจสอบ การรับ–จ่ายเงินและการอนุมัติเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และใช้สูตร Excel เป็นอย่างดี
- สามารถประเมินและวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทในอนาคตเพื่อวางแผน รับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันกาล
- วางแผน วางระบบ และ สามารถกำหนดนโยบายและเป้าหมายให้ทีมได้
- กรณีมีความรู้หลักการและระบบบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

4. ตำแหน่งแม่บ้านประจำออฟฟิศ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
- ดูแลทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงาน
- มีจิตอาสา และซื่อสัตย์


สวัสดิการบริษัท

บริษัทฯ มีสวัสดิการมากมาย

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/ประกันสังคม
- โบนัส/ปรับเงินเดือน/เลื่อนตำแหน่ง
- ชุดยูนิฟอร์ม/PA/อบรมพัฒนาความสามารถ
- ท่องเที่ยวใน + ต่างประเทศ/จัดเลี้ยงสังสรรค์/walk rally + กีฬาสี ฯลฯ

สำนักงานใหญ่ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์)
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

ศูนย์บริการอื่น ๆ เปิดทำการวันจันทร์ - เสาร์ (sale ได้หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน)
เวลาทำการ 08.30 - 17.00 น.

สนใจติดต่อด่วน

โทร. 091-7735776
หรือ 0-2613-9040 ต่อ 121

ทีมงาน HR (คุณสกุณา/คุณสมใจ/คุณธัญสิริ)

E-Mail คุณสกุณา : Sakuna.s@meecapital.co.th

E-Mail คุณธัญสิริ : Thansiri.t@meecapital.co.th

ติดต่อเรา  Facebook HR

LineHR

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรปี 2565 ของพนักงาน