วิธีการชำระเงิน

1. ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส มี แคปปิตอลทุกสาขา

2. ชำระเงินได้โดยใช้ Bill Payment Card ของบริษัท ตามเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร่วมบริการ

•  ศูนย์บริการต่าง ๆ ของ มีแคปปิตอล
•  ธนาคารกสิกรไทย
•  ธนาคารไทยพาณิชย์
•  ธนาคารกรุงเทพ
•  Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ

3. ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking

•  ธนาคารกสิกรไทย
•  ธนาคารไทยพาณิชย์
•  ธนาคารกรุงเทพ

ดาวน์โหลดคู่มือการชำระเงินผ่าน Mobile Banking

ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อเรา

 

โทร. 0-2613-9040-7