Thumb

คำแนะนำการเช่าซื้อ

1. สำนักงานใหญ่ เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่วนเต็นท์เปิดทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. และปิดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. วิธีการชำระเงินให้นำ Bill Payment Card ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ลูกค้าแต่ละรายนำไปยื่นจ่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร โดยเสียค่าธรรมเนียมบริการตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร